Pulsar dongle kit
Pulsar dongle kit
Pulsar dongle kit
Pulsar dongle kit
Pulsar dongle kit
Pulsar dongle kit

Dongle Kit for Xlite v1, Xlite v2, X2 v1

Compatibility

Compatible Mice: Xlite (V1), Xlite V2, X2 (V1)

Pairing Program